Kávový obchůdek

Nakupte v kávovém obchůdku

Co to je organická káva a má smysl ji kupovat?


S kávou se obchoduje po celém světě – a obchoduje se hodně. Při honbě za vyšším ziskem člověk časem vyvinul postupy, které maximalizují produkci kávy, ovšem devastují přírodu. Pokud na obalu naleznete označení organická káva nebo BIO káva, měla by splňovat specifická kritéria. Jaká a proč by nás to mělo zajímat?

Běžná versus organická káva

Káva je obecně jednou z nejvíce chemicky upravovaných potravin na světě. Při jejím pěstování se běžně používají umělá hnojiva, pesticidy, insekticidy, herbicidy a fungicidy. Tento chemický koktejl sice pomůže k objemné sklizni, ale asi tušíte, že chemikálie nedělají dobře přírodě a ani lidem. Farmáři jsou denně vystavováni vlivu chemikálií, a to od postřiku kávovníků až po samotnou sklizeň. Problém se nedotýká pouze nich, ale i přilehlých obydlených oblastí, které chemickým znečištěním trpí. Samotná káva je pak „kontaminovaná“ a vy si do šálku společně s kávou lijete věci, které si tam lít nechcete.

Sběračka na kávové plantáži

Sběračka na kávové plantáži

Pokud má káva přídomek organická, musí pocházet z plantáží, kde se nepoužívají umělá hnojiva ani chemické přípravky obecně. Navíc do pěstování nesmí vstoupit ani jakákoliv genetická úprava. Káva musí růst v ryze přírodním rytmu a být hnojená přírodním hnojivem (trus, kompost). To by mělo zaručovat, že kávová zrnka budou bohatší na zdraví prospěšné antioxidanty.

Slovo organická můžeme velice snadno zaměnit za zodpovědná. Tak totiž můžeme označit chování farmářů vůči životnímu prostředí – snaha o udržení kvality půdy, vody a ohleduplnost vůči zvířatům a přírodě. Výsledkem tohoto způsobu pěstování by měla být výborná káva a nevypleněná příroda. „Problematika organické kávy a „zodpovědné“ fair-trade kávy je téma budoucnosti. Poslední průzkumy říkají, že produkce kávy bude kvůli přírodním (ne)podmínkám prudce klesat. Můžeme si za to sami. Právě v tu chvíli se do popředí dostává téma zacházení s keři jako takovými s ohledem na jejich chuťový potenciál. Záleží-li vám na budoucnosti kávy – kupujte si výběrovou kávu pěstovanou organickým způsobem, protože jen to je cesta pro dlouhodobé zachování našeho milovaného nápoje.“ dodává Ondřej Macků z Coffee to Home.

BIO, EKO, ORGANIC aneb pod jakou značkou hledat

Přídomek organická je jen jedním z mnoha, pod kterým můžeme koupit kávu, při jejímž pěstování se nedrancovala příroda. Můžeme se rovněž setkat s označením bio káva nebo eko káva. Jedná se prakticky o to stejné. Aby jednotlivé značky mohly tato označení používat, musejí být certifikovány. V opačném případě riskují pokutu.

Paradox při pěstování kávy

Současný stav kávových plantáží je poněkud paradoxní. Plantáže potřebují slunce, tím pádem se kácejí stromy, aby jim uvolnily místo. Díky tomu přicházejí o svůj domov ptáci a další živočichové, kteří by vychytali hmyz. Ten se začne na plodech nekotrolovatelně rozpínat a začnou být potřeba insekticidy.

Bez ptáků na stromech a jejich trusu není přírodní hnojení a roste potřeba umělých hnojiv. Kořeny stromů, které normálně v půdě drží vodu, chybí. Půda tak není dostatečně vyživená a na další sklizeň je třeba více hnojit.

Organická a BIO káva nemusí být nutně kvalitnější

Kvalita chuti je bezesporu výslednicí mnoha faktorů (nadmořská výška, kvalita půdy a sklizně, pražení, čerstvost, skladování, mletí a samotná příprava, atd.). Organická káva tedy rozhodně nezaručuje chuťově lepší kávu, spíše garantuje, že byla vypěstována v souladu s přírodou.

To, že káva nemá označení organická nebo BIO, nutně neznamená, že nemohla být vypěstována zodpovědně. Certifikace je spojená s byrokracií a samozřejmě také s finančními náklady. Ty je nutné každý rok obnovovat. Pro představu, roční poplatek se pohybuje v rozezí 15 000 Kč až 70 000 Kč, což může být pro menší farmáře nedostupné, ačkoliv jejich káva může být exkluzivní a splňovat všechny atributy pro toto označení.

Při pěstování organické kávy se používají pesticidy

Ano, při pěstování organické nebo BIO kávy se užívají pesticidy, ale ne ty umělé. Mezi přírodní pesticidy patří třeba česnek, chilli papričky, sůl, cibule nebo dokonce i tabák. V poslední době se ale spekuluje o tom, že přírodní pesticidy mají podobně negativní vliv na přírodu, jako ty umělé.

Běžné kávy se nehnojí jenom umělými hnojivy

Pokud káva nemá nálepku organická káva nebo BIO káva, ještě to nemusí znamenat, že byla hnojena umělými hnojivy. Některé plantáže se nemusejí hnojit téměř vůbec – kávové poklady Hawaii Kona a Jamaica Blue Mountain využívají specifických vlastností půdy. Navíc díky vysoké nadmořské výšce, ve které se tyto odrůdy pěstují, nemusejí farmáři řešit ani problém s hmyzem, pesticidy tak nejsou potřeba. Není divu, že výše zmíněné kávy patří (společně s cibetkovou kávou) k těm nejdražším kávám světa.

Na této plantáži vysoko v horách problémy s hmyzem nemají

Na této plantáži vysoko v horách problémy s hmyzem nemají

Organická káva se musí pražit ve vlastních pražičkách

Pokud by v pražičce nebyla pražena výhradně organická káva, zbytky z předchozího pražení (kávy běžné, ne-organické) by ovlivnily kvalitu výsledné směsi. Ze stejného důvodu by měl být pro organickou kávu vyčleněný vlastní mlýnek. Z tohoto důvodu malé pražírny prodávají buď pouze organickou kávu nebo vůbec žádnou.

Verdikt

Organická nebo BIO káva vůbec nemusí být chuťově lepší. Její koupí ale rozhodně nic nezkazíte. Naopak – pořízením trošku dražší organické kávy přispějete ke zlepšení podmínek jejího pěstování. Navíc je organická káva většinou také fair trade, takže kromě přírody pomůžete i lidem.

I bez umělých hnojiv je možné dosáhnout bohaté úrody

I bez umělých hnojiv je možné dosáhnout bohaté úrody

Podobně jako třeba u cibetkové kávy nebo kávy Jamaica Blue Mountain je ale potřeba zkontrolovat, jestli má káva certifikaci. Objevují se totiž kávy, které se za organické vydávají, ačkoliv byly vypěstované „běžným“ způsobem.

Je jasné, že to, co jíme a pijeme jednoznačně ovlivňuje naše zdraví. Podobně, jako si v potravinách hlídáme počet špatných „éček“ a chemikálií, měli bychom si hlídat i naši kávu. Obzvláště, pokud jí pijete rádi a hodně.

Koupit organickou (BIO & FAIR TRADE) kávu